Giáo dục truyền thống cách mạng

Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng

Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng

 •   05/09/2023 09:33:48 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, ngày 4/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi ngành Giáo dục. Báo Quảng Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

 •   31/08/2023 02:09:08 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

 •   07/08/2023 08:27:06 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Để đảm bảo mọi thông tin trên Internet và mạng xã hội diễn ra an toàn, tích cực, các cấp, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, góp phần lan toả cái đẹp, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
Chữa bệnh đam mê quyền lực, kén chọn vị trí!

Chữa bệnh đam mê quyền lực, kén chọn vị trí!

 •   07/08/2023 08:23:57 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã nhận diện và xác định hệ thống các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện, việc nhận diện và khắc phục biểu hiện đam mê quyền lực, kén chọn vị trí công tác của cán bộ vẫn là vấn đề có tính cấp thiết.
Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk

 •   04/07/2023 02:34:11 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay

 •   05/06/2023 10:12:41 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch triệt để sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm tan rã niềm tin, gây hoang mang về lý luận, tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên trong quân đội, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Những kỷ niệm sinh nhật sâu sắc trong cuộc đời Bác Hồ

Những kỷ niệm sinh nhật sâu sắc trong cuộc đời Bác Hồ

 •   19/05/2023 08:06:46 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Kể từ ngày 18/5/1946 khi các báo ở Thủ đô Hà Nội lần đầu thông tin với đồng bào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngày 19/5/1890, cứ vào dịp sinh nhật Bác, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới Người những tình cảm sâu nặng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng Bác luôn từ chối những lễ nghi phiền phức, Bác thường dặn trước các địa phương, cơ quan không nên tổ chức linh đình... Ôn lại kỷ niệm về những ngày sinh của Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời phẩm chất cao đẹp của một con người vĩ đại!
“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

 •   12/05/2023 04:09:05 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam.
Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

 •   28/04/2023 03:21:16 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong những năm qua thật đáng trân trọng và khích lệ, đồng thời cũng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

 •   28/04/2023 03:17:07 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 được nhận định là một mốc son chói lọi nhất của dân tộc; không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước mà còn có ý nghĩa và tầm vóc thời đại.
Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

 •   10/04/2023 09:56:24 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù ra sức tung tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, đào sâu, khuếch trương một số hạn chế trong công tác cán bộ hòng dẫn dắt dư luận, làm rối loạn chính trị - xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong công tác cán bộ...
Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

 •   03/04/2023 08:53:38 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.
Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

 •   21/02/2023 08:50:43 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Một trong những phẩm chất cao quý làm nên nhân cách tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong gần tám thập niên qua là cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp vào cuộc sống hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến sai trái, lạc lõng nhằm phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

 •   13/02/2023 07:56:55 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc chiến thông tin, nhất là chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Các cuộc chiến tranh này đã và đang có những tác động chưa thể lường hết đối với chế độ chính trị, thể chế nhà nước cũng như hệ giá trị của các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Mặc dù Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đã và đang nỗ lực để giải quyết, nhưng đến nay vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

 •   03/02/2023 08:25:08 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là câu khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
133195428295093146 Chu tich HCM

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   02/02/2023 02:05:03 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó, Người chú trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương và có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của mình.
Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

 •   30/01/2023 08:20:20 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và trang tin điện tử tiếng Việt của một số cơ quan báo chí nước ngoài, có ý kiến vẫn cố tình cho rằng, “tương lai thế giới này không có chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng”, "chủ nghĩa xã hội-đường đi không đến đích", “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”.
Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

 •   30/01/2023 08:15:04 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam thực sự đã trở thành cầu nối, quy tụ những nỗ lực của ngoại giao Đảng, Nhà nước với ngoại giao Nhân dân, triển khai hiệu quả việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, tạo ra sức mạnh to lớn làm thay đổi hẳn sự chênh lệch giữa thế và lực của ta và đối phương.

Các tin khác

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây