Giáo dục truyền thống cách mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

 •   13/02/2023 07:56:55 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc chiến thông tin, nhất là chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Các cuộc chiến tranh này đã và đang có những tác động chưa thể lường hết đối với chế độ chính trị, thể chế nhà nước cũng như hệ giá trị của các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Mặc dù Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đã và đang nỗ lực để giải quyết, nhưng đến nay vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

 •   03/02/2023 08:25:08 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là câu khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
133195428295093146 Chu tich HCM

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   02/02/2023 02:05:03 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó, Người chú trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương và có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của mình.
Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

 •   30/01/2023 08:20:20 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và trang tin điện tử tiếng Việt của một số cơ quan báo chí nước ngoài, có ý kiến vẫn cố tình cho rằng, “tương lai thế giới này không có chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng”, "chủ nghĩa xã hội-đường đi không đến đích", “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”.
Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

 •   30/01/2023 08:15:04 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam thực sự đã trở thành cầu nối, quy tụ những nỗ lực của ngoại giao Đảng, Nhà nước với ngoại giao Nhân dân, triển khai hiệu quả việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, tạo ra sức mạnh to lớn làm thay đổi hẳn sự chênh lệch giữa thế và lực của ta và đối phương.
Giao lưu nghệ thuật "Xuân và Tuổi trẻ" năm 2023

Giao lưu nghệ thuật "Xuân và Tuổi trẻ" năm 2023

 •   18/01/2023 08:46:26 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

 •   04/01/2023 08:19:49 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam về bản chất là cùng chung chiêu trò thâm độc để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...
Chiến thắng “Điện Biên phủ trên không”: Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Chiến thắng “Điện Biên phủ trên không”: Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

 •   21/12/2022 10:11:17 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Chiến thắng “Điện Biên phủ trên không” đã góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Nhân Dân ta, thể hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của Đảng ta, của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ĐVTN và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ĐVTN và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới

 •   16/12/2022 08:11:14 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đội dự bị tin cậy của Đảng.
Để thấy rõ hơn kết quả đạt được, xác lập các giải pháp trong thời gian tới, tại phiên trọng thể, đại biểu Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận với chủ đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới”. Sau đây là toàn văn tham luận:
Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   06/12/2022 08:47:11 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và cộng sự vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2021.
Triển lãm “Dấu ấn đồng chí Võ Văn Kiệt - Trí tuệ, năng động, sáng tạo”

Triển lãm “Dấu ấn đồng chí Võ Văn Kiệt - Trí tuệ, năng động, sáng tạo”

 •   23/11/2022 10:09:53 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/11, Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM khai mạc triển lãm tại tuyến đường Lý Tự Trọng – Pasteur, phía trước Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

 •   14/11/2022 08:29:08 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận diện để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác tuyên truyền của của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng.
Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

 •   14/11/2022 08:26:22 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Sự kiện vĩ đại mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại

Sự kiện vĩ đại mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại

 •   07/11/2022 09:02:12 AM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 105 năm, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ cũ, lập nên nhà nước công-nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Ra mắt CLB Lý luận trẻ trong Trường THPT trên địa bàn huyện

Ra mắt CLB Lý luận trẻ trong Trường THPT trên địa bàn huyện

 •   22/10/2022 07:58:52 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh

 •   09/09/2022 08:23:55 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ctn1200 7784

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

 •   05/09/2022 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi ngành giáo dục. Trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước:

Các tin khác

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây