Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, phòng chống luận điệu xuyên tạc

“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

 •   12/05/2023 05:09:05 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam.
Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

 •   28/04/2023 04:21:16 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong những năm qua thật đáng trân trọng và khích lệ, đồng thời cũng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

 •   28/04/2023 04:17:07 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 được nhận định là một mốc son chói lọi nhất của dân tộc; không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước mà còn có ý nghĩa và tầm vóc thời đại.
Ngày 30/4/1975 là sự kiện lịch sử có tính tất yếu

Ngày 30/4/1975 là sự kiện lịch sử có tính tất yếu

 •   28/04/2023 03:11:23 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

 •   23/04/2023 10:09:53 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

 •   09/04/2023 10:56:24 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù ra sức tung tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, đào sâu, khuếch trương một số hạn chế trong công tác cán bộ hòng dẫn dắt dư luận, làm rối loạn chính trị - xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong công tác cán bộ...
Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

 •   02/04/2023 09:53:38 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.
Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

 •   10/03/2023 04:53:58 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.
Phản bác các quan điểm sai trái của một số nước phương Tây về quyền con người ở Việt Nam

Phản bác các quan điểm sai trái của một số nước phương Tây về quyền con người ở Việt Nam

 •   02/03/2023 08:46:37 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, một số nước phương Tây đã đưa ra các đánh giá, nhận định không đúng về quyền con người ở Việt Nam. Nhận diện và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái này cần được đặc biệt coi trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, không chỉ vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn vì chân lý, lẽ phải luôn thuộc về chúng ta.
Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

 •   20/02/2023 08:50:43 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Một trong những phẩm chất cao quý làm nên nhân cách tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong gần tám thập niên qua là cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp vào cuộc sống hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến sai trái, lạc lõng nhằm phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

 •   12/02/2023 07:56:55 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc chiến thông tin, nhất là chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Các cuộc chiến tranh này đã và đang có những tác động chưa thể lường hết đối với chế độ chính trị, thể chế nhà nước cũng như hệ giá trị của các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Mặc dù Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đã và đang nỗ lực để giải quyết, nhưng đến nay vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
133195428295093146 Chu tich HCM

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   02/02/2023 02:05:03 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó, Người chú trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương và có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của mình.
Nghiêm trị những chiêu trò xuyên tạc, phá hoại

Nghiêm trị những chiêu trò xuyên tạc, phá hoại

 •   30/01/2023 10:15:07 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Cứ mỗi dịp chuẩn bị đến ngày hội tòng quân trên cả nước, không gian mạng lại xuất hiện những thông tin, hình ảnh cắt ghép, xuyên tạc, có nội dung nói xấu, bôi nhọ, đả kích môi trường quân ngũ. Đây là thủ đoạn nguy hiểm của các đối tượng xấu, có tư tưởng cực đoan, bất mãn. Những sản phẩm xấu độc này đã tiếp tay cho các thế lực thù địch thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín Quân đội, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong đời sống xã hội...
Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

 •   29/01/2023 08:20:20 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và trang tin điện tử tiếng Việt của một số cơ quan báo chí nước ngoài, có ý kiến vẫn cố tình cho rằng, “tương lai thế giới này không có chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng”, "chủ nghĩa xã hội-đường đi không đến đích", “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”.
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

 •   03/01/2023 08:19:49 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam về bản chất là cùng chung chiêu trò thâm độc để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ĐVTN và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ĐVTN và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới

 •   15/12/2022 08:11:14 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đội dự bị tin cậy của Đảng.
Để thấy rõ hơn kết quả đạt được, xác lập các giải pháp trong thời gian tới, tại phiên trọng thể, đại biểu Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận với chủ đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới”. Sau đây là toàn văn tham luận:
Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   05/12/2022 08:47:11 PM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và cộng sự vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2021.
Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

 •   13/11/2022 08:29:08 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận diện để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác tuyên truyền của của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng.
Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

 •   13/11/2022 08:26:22 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây