Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Thứ hai - 07/08/2023 08:27 239 0
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Để đảm bảo mọi thông tin trên Internet và mạng xã hội diễn ra an toàn, tích cực, các cấp, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, góp phần lan toả cái đẹp, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
.

Để lan toả cái đẹp, phản bác các sai trái trên mạng xã hội và Internet, Đà Nẵng thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, diễn đàn để bàn về công tác này. 

Theo thống kê của các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng, hiện trên địa bàn có khoảng 8 ngàn trang thông tin điện tử; hơn 2,6 triệu tài khoản mạng xã hội (gồm khoảng 950 ngàn tài khoản facebook, 30 ngàn tài khoản Zalo, 450 ngàn tài khoản Youtube, 270 ngàn tài khoản Twiter...), trong đó có 250 trang facebook có số lượng trên 20 ngàn thành viên. Số lượng các tài khoản mạng xã hội tăng khoảng 6%/năm. Mỗi năm, tại Đà Nẵng có khoảng 7 triệu lượt thông tin đề cập đến TP trên Internet và mạng xã hội, trong đó thông tin tích cực khoảng 11%, trung tính khoảng 80% và tiêu cực khoảng 9%.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tích cực, chủ động tham mưu Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực. Qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng có niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để triển khai hiệu quả yêu cầu trên, thời gian qua các cơ quan chuyên môn của TP. Đà Nẵng đã phối hợp, tập trung tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị đã xác định công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực là nhiệm vụ tiên quyết để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng và ban hành Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của Đề án đến các địa phương, đơn vị liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Để giúp lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp nắm được những nội dung cốt lõi về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật trong tình hình hiện nay; thành thục kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong quản lý, điều hành và đấu tranh, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ, chức trách được giao trước yêu cầu trong giai đoạn mới, tháng 5/2023 và tháng 6/2023 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên sâu cho các lực lượng Ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn với các chuyên đề: “Hướng dẫn việc nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội”; “Quy trình, kỹ thuật xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng”; “Công tác an ninh mạng, phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng”... 

Song song đó, công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TP triển khai đạt hiệu quả tích cực, nhất là công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chỉ đạo và duy trì hoạt độn của các trang, nhóm trên Internet, mạng xã hội và tổ chức đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng, các bài viết, những mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt trên các trang thông tin điện tử, các fanpage, nhóm facebook, Mocha35, Zalo của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời trong các tầng lớp Nhân dân trên mặt trận này. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng đấu tranh phản bác, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; lấy thông tin chính thống, chống thông tin sai lệch.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, tính đến đầu tháng 6/2023, toàn TP. có hơn 7 ngàn tin, bài viết đăng tải, chia sẻ trên các trang, nhóm; hơn 2 ngàn tin, bài trên báo, đài và 20 bài viết của Nhóm chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 được đăng tải trên Báo Đà Nẵng, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ và Nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố.

Cùng với việc đấu tranh, phản bác, công tác ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội cũng được các cấp, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, cũng như các địa phương trong cả nước, các thế lực thù địch chống phá TP Đà Nẵng thường tập trung trên các nội dung như: Dùng phần mềm photoshop để nhào nặn ra những video, hình ảnh, bài phát biểu, bài viết và dàn dựng thành các nội dung nhằm mục đích xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị trong nước; lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ để xuyên tạc, chống phá, quy chụp các sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng; sử dụng chiêu bài “dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để chống phá, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ, khi mà báo chí chính thống trong nước chưa kịp thời đưa tin, để dẫn dắt dư luận theo ý đồ của chúng...

Nắm rõ những thủ đoạn trên, Ban Chỉ đạo 35 TP. đã chỉ đạo các thành viên Nhóm chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nhà báo, phóng viên, cán bộ, đảng viên tham gia viết hàng trăm bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác, chống thông tin, quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch theo các chủ đề, chủ điểm. Các cơ quan báo, đài xây dựng chuyên mục, đăng tải các bài viết, video clip trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp đẩy mạnh chia sẻ, đăng tải các bài viết tuyên truyền cũng như đấu tranh phản bác các bài viết, thông tin sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là vào dịp diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thực hiện Kế hoạch số 306-KH/BCĐTW ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua cũng phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 TP trong theo đõi, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin xấu, độc, phức lạp về chính trị và sai sự thật; thực hiện giám định tư pháp đối với hơn 100 bài viết vi phạm trên các trang mạng xã hội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cũng phối hợp với hệ thống Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các tỉnh, TP cả nước, tổ chức phát lệnh và huy động lực lượng đấu tranh phản bác, triển khai thực hiện việc tấn công mạng, vô hiệu hóa đối với nhiều tài khoản facebook đăng tải các thông tin, bài viết, video có nội dung sai lệch, nhạy cảm, bôi nhọ, nói xấu về Bác Hồ, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Qua đó, đã góp phần gỡ bỏ, ngăn chặn hơn 100 tài khoản facebook của các đối tượng cả trong và ngoài nước thường xuyên đăng những thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây bất ổn tình hình trên cả nước và TP.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng đã được Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức các đoàn giám sát tại 03 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; Ban Chỉ đạo 35 TP đã tổ chức các đoàn kiểm tra 08 Ban chỉ đạo 35 các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, các cấp, các ngành trên địa bàn TP sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TP sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tăng cường các biện pháp nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu, độc. Tuyên truyền những quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội; trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của mỗi công dân trong việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, cộng đồng và dân tộc.

Phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của các cơ quan báo chí. Trong đó, chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí TP, theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội liên quan đến địa bàn TP, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu chỉ đạo xử lý, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và lan tỏa trên các mạng xã hội.

Chủ động xác định kế hoạch, xây dựng kịch bản truyền thông, công tác tư tưởng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách mới, dự án, đề án có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện và kịp thời xử lý ngay những vướng mắc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, tạo sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng.

Nâng cao chất lượng hoạt động các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội tích cực, chính thống và huy động lực lượng nòng cốt của cả hệ thống chính trị trên mạng xã hội nhằm xây dựng mạng lưới chuyên gia, lực lượng nòng cốt chính trị là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng nhằm phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng, dẫn dắt, đấu tranh theo từng lĩnh vực, chuyên đề trên Internet, mạng xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm mỉnh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm kỷ luật phát ngôn, để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội./.

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Nguồn tin: dangcongsan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay915
  • Tháng hiện tại41,416
  • Tổng lượt truy cập990,558
Liên kết nhanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây